Digitaliserad tillgång.
Maximerad lönsamhet.

EquipmentLoop är en oberoende digital plattform som hjälper både hyr- och byggbolag att förenkla hyrning och hantering av maskiner och tillbehör. Genom att kombinera användarvänlighet och affärsmässighet med teknologi skapar vi framtidens digitala maskinpark.

Varför ska jag som Byggbolag använda EquipmentLoop?

  • Öka projektlönsamheten genom att sänka antalet hyrdagar
  • Få bättre koll på maskinparken, öka användargrad, minska svinn och öka produktivitet 
  • Tillgång till tydlig och användarvänlig data för snabbare och bättre beslut

Varför ska jag som Hyrbolag använda EquipmentLoop?

  • Öka lönsamheten genom att skapa förutsägbarhet i när maskinerna skall hyras ut och returneras
  • Öka servicegrad mot kund
  • Frigör tid & öka proaktiv försäljning