Ökad press från nya generationens kunder

Vi lever i en ny värld. En ny värld där vi förflyttat oss från en era av produktfokus, till en era driven av kundinteraktioner och fördjupande relationer. Bort från ”one-size-fits-all” till flexibla affärsmodeller anpassade efter kundens verkliga behov och förväntningar. Dagens, och framförallt morgondagenskunder, förväntar sig personlig service & anpassning, ökad flexibilitet och fokuserar på utkomst och resultat snarare än själva ägandet.

Inom B2C (business-to-consumer) har detta pågått en tid, framförallt pådrivet av digitala frontfigurer som Spotity, Uber och Netflix. Deras flexibla affärsmodeller och kundanpassade användarupplevelser, i kombination med digitaliseringen, har möjliggjort en otrolig tillväxt, där alla har vuxit >100x mer än sina mer traditionella konkurrenter.

Nu återspeglas detta även inom B2B (business-to-business)
– och företag som inte är förberedda på skiftet riskerar att halka efter.

Företag som fortsatt fokuserar på att sälja efter devisen “one-size-fits-all”, och samtidigt låser in sina kunder i längre kontrakt genom t ex leasingavtal, spelar ett högt spel. Bristen på flexibilitet, och att kunderna pga. inlåsning inte har direkt tillgång till det senaste, kommer tillslut leda till att dessa företag blir lämnade utanför. I den nya världen är flexibilitet och kundnärhet A & O, och morgondagensföretag måste vara desperata i sin förmåga att fokusera på sina kunder och deras verkliga behov, baserat på latenta beteenden och mönster, snarare än produktportföljer och generella erbjudanden. 

Framgångsreceptet är inte längre att enbart leverera produkter i tid, utan även kapitalisera på långsiktiga och meningsfulla relationer. För att lyckas behöver mogna företag byta från linjär flerkanalsförsäljning, till att fokusera på upplevelsen och sätta relationen med kunden först...

… eller ingå partnerskap med ett snabbfotat digitalt företag som EquipmentLoop. 

Vi lever i en spännande, men utmanade tid. Precis som digitaliseringen har tvingat oss att anpassade vårt sätta att vara och arbeta kommer den nya ekonomin ställa krav på enkelhet, flexibilitet och stärkta kundrelationer.

 

Simon Fogbring
Grundare & VD
simon@equipmentloop.se